Pirkimo-pardavimo taisyklės

Prieš naudojantis www.maycover.lt elektronine parduotuve, Jūs turite perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis.

Atlikdami prekių užsakymą, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1. Sąvokos

1.1. Parduotuvė – www.maycover.lt elektroninė parduotuvė.

1.2. Pardavėjas – UAB Vaporio, juridinio asmens kodas 303207092, buveinės registracijos adresas J. Savickio g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100008239711, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Prekyba Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

1.3. Prekės – visos Parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos.

1.4. Pirkėjas – fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, arba juridinis asmuo, kuris veikia per įgaliotą atstovą, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.

1.5. Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.6. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės Taisykles sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę.

2.2. Pirkėjas naudotis ir pirkti prekes ar paslaugas Parduotuvėje gali tik sutikęs su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina, kad jas suprato.

2.3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, ir jų pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Parduotuvėje. Pirkėjas sutinka su visais Taisyklių pakeitimais, jei po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve.

3. Sutarties sudarymas

3.1. Parduotuvėje Prekes gali pirkti neregistruoti Pirkėjai.

3.2. Prieš pirkimą Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika ir patvirtinti, kad su ja susipažino ir sutinka.

3.3. Norėdamas įsigyti Prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. Užpildant užsakymo formą, Pirkėjas pateikia būtinus duomenis, reikalingus Prekių pardavimui ir jų pristatymui. Pirkėjas pats yra atsakingas už duomenų teisingumą, slaptumą.

3.4. Sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui atskirai.

3.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tik tada, kai Pirkėjas Parduotuvėje pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų, nurodo prekių pristatymo adresą, susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika, pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, pateikdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą.

3.6. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.7. Pardavėjas gali nepatvirtinti Pirkėjo užsakymo, įskaitant, bet neapsiribojanti, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, arba Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, arba Pirkėjas nepatvirtino, kad sutinka su Taisyklėmis ir Privatumo politika, arba neapmokėjo užsakymo.

3.8. Šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamas Prekių sąrašas yra prekių katalogas. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes. 

3.9. Pardavėjo pateiktas Prekių užsakymas naudojantis Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pirkėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį (oferta). Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas, kai Pirkėjas padaro mokėjimą, gauna pranešimą, kad jo užsakymas  yra apmokėtas ir atiduotas vykdymui.  Pardavėjo patvirtinimas, kad užsakymas apmokėtas ir atiduotas vykdyti laikomas Pardavėjo sutikimu parduoti prekes Pirkėjui (akceptu) ir Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas Prekes. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų Prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.  

3.10. Visos www.maycover.lt Prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo pateiktą individualų užsakymą, todėl, jei Pirkėjas tokių Prekių užsakymą nori atšaukti, tokia galimybė priklauso nuo užsakymo vykdymo stadijos. Jeigu Prekė jau yra gamyboje, užsakymo atšaukti nėra galimybės.

4. Prekės, kainos ir apmokėjimas

4.1. Prekių kainos Parduotuvėje yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

4.2. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie Prekes bei kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, keisti Parduotuvės Prekių sąrašą, jų aprašus, kainas bei pristatymo kainas ir sąlygas, apie tai nepranešdamas Pirkėjui.

4.3. Parduotuvėje pateikta informacija apie Prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su jomis ir nėra laikoma vienintele išsamia ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir sumokėti už jas.

4.4. Visos www.maycover.lt Prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo pateiktą individualų užsakymą, Prekių gamybos procesas trunka iki 30 dienų.

4.5. Parduotuvėje pateiktos Prekių nuotraukos yra pavyzdinės ir skirtos tik prekei atvaizduoti. Audinių vaizdas ant prekių pritaikomas kompiuterinės grafikos būdu, todėl nebus identiškas audinio rašto suderinimas ant realios prekės, kaip tai pavaizduota Parduotuvėje.

4.6. Prekių gamyboje naudojami audiniai yra iki 1,4 m pločio. Jei Prekė ar jos detalė yra daugiau nei audinio plotis, ji gali būti sudaryta iš kelių vienetų sujungto audinio.

4.7. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota Prekių pristatymo kaina. Jei nenurodyta kitaip, Prekių pristatymas yra mokama. Šios paslaugos kaina ir jos apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

4.8. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus iš anksto mokėjimą. Perkant Prekes Parduotuvėje, atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais. 

4.9. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai Pirkėjui teikiami elektroniniu būdu Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu paštu.

4.10. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją, šiuo atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra nurodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama kartu su mokėjimu už Prekes.

5.2. Prieš pristatant Prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales.

5.3. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjams tik Lietuvoje Respublikos teritorijoje.

5.4. Prekės į kitas šalis gali būti siunčiamos tik atskiru sutarimu; dėl informacijos kreiptis el. p. info@maycover.lt.  

5.5. Prekes Lietuvoje pristato kurjerių tarnyba, kurią pasirenka Pardavėjas.

5.6. Prekės Pirkėjams įprastai pristatomos per 1-2 darbo dienas po išsiuntimo.

5.7. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos.

5.8. Pardavėjas nėra atsakingas už kurjerių tarnybos darbo kokybę ir dėl ne laiku pristatomų prekių.

5.9. Prekės pristatomas tam asmeniui, kurio vardas, pavardė ar pavadinimas nurodytas užsakyme.

5.10. Jeigu prekes priima ne pats Pirkėjas, o kitas asmuo, tai Pirkėjas užsakyme privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens vardą, pavardę ar pavadinimą.

5.11. Pirkėjas ar kitas asmuo, priimdamas prekes, kurjerių tarnybos atstovui paprašius, privalo pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį priekių gavėjo autentiškumą.

5.12. Pirkėjas sutinka, kad užsakyme nurodytu adresu pristačius Prekes ir Prekes priėmusiam asmeniui ir jam pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad Prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų. 

5.13. Pristačius prekę, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis Prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. 

5.14. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas Prekes arba Prekių pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą Prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.

5.15. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės netinkamą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 

6. Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Pirkėjo teises šioje Parduotuvėje reglamentuoja Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) bei Ūkio ministro 2001-08-07 įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (Žin., 2001, Nr. 73-2583), Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 58-2105).

6.2. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę, todėl gavus nekokybišką prekę būtina per protingą terminą nuo prekės perdavimo dienos kreiptis į Pardavėją. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės Prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės Prekę arba jos dalį tinkamos kokybės Preke; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus. Pirkėjas supranta, kad tiesioginiai saulės spinduliai, drėgmė ar kiti stipriai įtakojantys aplinkos veiksniai ar priežiūros taisyklių nesilaikymas gali pakenkti audiniui, taip pat Pirkėjas supranta, kad jei Prekė iš audinio laikoma ar prižiūrima netinkamomis sąlygomis, ji negali būti grąžinama. Prekėms, kurios gaminamos iš tekstilės kartais būna reikalingas laikas kad jos įgautų pageidaujamą formą. 

6.3. Visos Parduotuvėje pateikiamos Prekės gaminamos iš audinių pagal individualų Pirkėjo užsakymą. Pirkėjas pats pasirenka pageidaujamus modelius ir audinį, tik tada pagal jo pateiktą užsakymą Prekė pradedama gaminti, todėl pagal individualų užsakymą pagamintos prekės įskaitant, bet neapsiribojant, sofų, lovų, fotelių, kėdžių ir pagalvių užvalkalus, lovatieses ir kiti tekstilės gaminiai gali būti grąžinami tik tada, kai yra netinkamos kokybės. Dėl nekokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjas turi informuoti Pardavėją per 7 dienas nuo pristatymo dienos el. paštu info@maycover.lt

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. 

8. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

8.1. Pardavėjas  neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano, monitoriaus ar kt. atvaizdavimo įrenginio ypatybių.

8.2. Už šios Sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais (dėl paprasto neatsargumo – tiesioginius nuostolius, o dėl tyčios ar didelio neatsargumo – tiesioginius bei netiesioginius nuostolius).

8.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų elektroninių svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9. Taikytina teisė bei teismingumas

9.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

9.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Pirkėjui ir Pardavėjui nesusitarus per 14 (keturiolika) dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pardavėjo juridinio asmens buveinės registracijos vietą.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui pirkimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Laikoma, kad visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija yra įteikta Pirkėjui iš karto nuo jos išsiuntimo momento. 

10.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos pateikimas yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą. 

10.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@maycover.lt

Compare products